duminică, 24 octombrie 2010

Cerc de lectură

Zilele trecute biblioteca noastră a fost vizitata dă Cercul de lectură al elevilor Școlii Generale Ioan Vlăduțiu, îndrumați de prof. Adela Hagău.


MOTTO: „Să vorbești despre carte ca despre o ființă vie. Alminteri cum ai putea-o iubi?”
Gabriel Liiceanu – Dans cu o carte

Se vorbeste tot mai des despre o criză a lecturii și, mai ales, despre refuzul elevilor de a citi în general și de a citi, mai ales, literatură. Deși în programa școlară cultivarea gustului pentru lectură este considerat un obiectiv prioritar, literatura devine tot mai mult o disciplină constrângătoare, la care elevii învață, dar nu cu plăcere.
Ideea cercului de lectură Ex libris, care funcționează la Școala Generală Ioan Vlăduțiu, are ca punct de plecare propunerea unei alternative la lectura școlară, mai ales la lectura textului literar. Activitățile cercului de lectură sunt concepute astfel încât să-i permită elevului să vadă că lectura cărților de literatură înseamnă mai mult decât memorarea unor comentarii literare. Astfel, unul din obiectivele prioritare ale cercului de lectură ar putea constitui colectarea unor date referitoare la atitudinea elevilor față de actul lecturii și stabilirea priorităților de lectură ale adolescenților, prin întâlniri, dezbateri și alte activități atractive.
Obiective:
• Cultivarea gustului pentru lectură;
• Îndepărtarea „barierelor” dintre elev și carte;
• Conștientizarea importanței lecturii ;
• Încurajarea exprimării libere a impresiilor , sentimentelor , trăirilor provocate de lectură ;
• Dezvoltarea creativității elevilor ;
Fiecare copil are disponibilitatea sufletească necesară apropierii de lectură. Imaginația lor atat de bogată trebuie valorificată. Copiii răspund chemării întotdeauna și reusesc să ne surprindă, gândindu-se la unele lucruri care nouă, adulților, nici nu ne trec prin cap. Aceste „sclipiri” trebuie încurajate, căci elevii au nevoie mereu de alternative. În loc de idei, de comentarii sau de rezumate, ei pot alcătui jurnale de lectură care să permită evidențierea sinelui, descoperind sau redescoperind lectura.

Prof. Hagău Adela